анализ

 • 61анализ — analizė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. analysis vok. Analyse, f; Analysis, f rus. анализ, m pranc. analyse, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 62анализ — analizė statusas T sritis Energetika apibrėžtis Sistemos sandaros ir jos elementų kiekio, santykių, svarbos ir vietos nagrinėjimo metodas. atitikmenys: angl. analysis vok. Analyse, f rus. анализ, m pranc. analyse, f …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 63анализ — analizė statusas T sritis Energetika apibrėžtis Tyrimo rezultatų nagrinėjimas. atitikmenys: angl. analysis vok. Analyse, f rus. анализ, m pranc. analyse, f …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 64анализ — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokslinis tikrovės pažinimo būdas – metodas, pagrįstas mintiniu ar faktiniu visumos skaidymu į sudedamąsias dalis, norint nustatyti, kas tiriamajam objektui yra esminga, kas ne. kilmė… …

  Sporto terminų žodynas

 • 65анализ — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mąstymo operacija, kuria visuma mintimis skaidoma į esminius dėmenis, išskiriami požymiai, savybės; gebėjimas skaidyti visumą į dalis. kilmė gr. analysis – skaidymas, nagrinėjimas… …

  Sporto terminų žodynas

 • 66анализ — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko arba komandos veiklos, jos rezultatų per pratybas, rungtynes, varžybas nuodugnus nagrinėjimas. kilmė gr. analysis – skaidymas, nagrinėjimas atitikmenys: angl. analysis vok.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 67анализ — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto teorijoje ir praktikoje mokslinis tyrimo metodas – ypatybės, reiškinio, vyksmo skaidymas į dalis, turint tikslą jas nuodugniai ištirti, pažinti; mokslinio tyrimo dalis. Analizė… …

  Sporto terminų žodynas

 • 68анализ — analizė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vieno ar grupės sportininkų judesių, veiksmų pažinimo metodas. kilmė gr. analysis – skaidymas, nagrinėjimas atitikmenys: angl. analysis vok. Analyse, f rus. анализ …

  Sporto terminų žodynas

 • 69анализ — analizė statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Mokslinis tyrimo metodas, kurio pagrindą sudaro reiškinio ar daikto skaidymas į sudedamąsias dalis. atitikmenys: angl. analysis rus. анализ …

  Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

 • 70АНАЛИЗ — 1) Сделать а. звука посредством слуха значит различить в отдельном тоне (созвуке) наших музык. инструментов содержащиеся в нем частичные тоны. Сумму колебаний, порождающую созвук, и составленную из разнообразных единичных колебаний, наше ухо… …

  Музыкальный словарь Римана